Podmínky užití

Používání webu www.slevime.cz

  1. Přístup a používání webu je bezplatné.
  2. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za splnění poskytnutí prezentované slevy či výhody u svých partnerů. Web pouze o slevě informuje nebo výhodu prezentuje.

Autorská práva

Obsah www.slevime.cz je chráněn zák. č. 121/2000 Sb. Nestanoví-li autorský zákon jinak, je jakékoli užití obsahu bez písemného souhlasu vlastníka zakázáno.

Propojení třetích stran

Provozovatel čerpá některé informace od třetích stran. Kliknutím na některé odkazy může způsobit opuštění webu a přístupu na internetové stránky třetích subjektů. Webové stránky třetích stran nejsou pod kontrolou provozovatele, a ten tedy neodpovídá za jejich obsah a vzhled.

Odpovědnost a práva provozovatele

Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na web a neodpovídá za bezpečnost a nezávadnost webu. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Veškeré informace na portálu jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.

Ochrana osobních údaju

Provozovatel zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů. Za účelem poskytování některých služeb nebo informací, mohou být návštěvníci vyzváni k poskytnutí e-mailové adresy, případně též některých dalších identifikačních a kontaktních údajů. Ochrana osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu neurčitou.